Opgeruimd & Georganiseerd!
  


Thoes

Wie baiden joe perfessionail ondersteunen bie t kriegen van overzicht en ruumte en bie aal joen regel- en organizoatsiewaark.

Bieveurbeeld

 • Huusholden
 • Administroatsie
 • Pepierboudel invullen
 • Verhuzen
 • Opreddern van ruumtes in huus en boeten om t huus tou
 • Doagliekse structuur


Veur wel

 • Ol lu
 • Lu dij van zokzulf n wareboudel en gain structuur hebben
 • Lu mit n bepaarken
 • Lu mit n bepaarkt socioal vangnet
 • Dwangmoatege verzoameloars
 • Lu dij t zulf nait aan tied hebben om bepoalde klusjederij te doun

De Regelwichter levern waark op moat, òfstemd op joen wìnsen en meugelkheden. t Sprekt vanzulf dat joen privacy woarbörgd is. Der wordt vertraauwliek mit joen gegevens omgoan. Op t Ketaktzedel kennen ie aal joen vroagen kwiet of ie kennen om informoatsie vroagen.

Lichtkaans goud om te waiten dat ons hulp en begelaaiden ook uut n persoonsbonden budget (PGB) betoald ken worden. As ie waiten willen of joe hierveur in aanmaarken kommen of wat de veurwoarden bennen, kiek den eefkes op webstee www.pgb.nl.

Ria is as (aspirant) lid aansloten bie de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO). Ie kennen informoatsie vinden op webstee www.npbo.nl. d Algemaine veurwoarden stoan op t navigoatsieschaarm.


Eefkes veurstellen

Wie bennen Ria van der Veen en Ingrid Hollemans, twij nuchtern Grunnegse ‘regelwichter’.

Noa joaren affeer op ons vaste stee in t zaikenhuus as medies siktoaresse en boudel in de riebel holden in ons huusholdens, vonden wie dat t aan tied was veur n nije uutdoagen. Wie wollen n affeer dij bie ons paast en doar wie goud in bennen. En zo bennen wie sunt oktober 2018 De Regelwichter, perfessionaile regeloars.

Wie maggen geern regeln en veur overzicht in boudel zörgen. Wie helpen aander lu hier van haarten bie. Boudel op stee in huus en in d organisoatsie zörgt ja veur rust in de kop. Breek ons de bek nait lös wat dat aanbelangt!... Wie vinden t n uutdoagen om hulp op moat te levern. Joen zörgen nemen wie geern op ons scholders.

Thuusregeloar

Wie begelaaiden bie t regeln van joen huusholden, joen romtommelderij of pepierboudel.

 • Gain zuikerij noar grantsiebewiezen en/of pepierboudel
 • Mit n gloepstreek  adrezzen opzuiken
 • Computerbestanden aal op stee moaken
 • Overzicht over joen sintekroam
 • Hulp bie t invullen van pepierboudel


Regeloar veur ol lu

Begelaaiden van ol lu mit regeln van t huus(holden), heur zulfredzoamhaid en noaloatenschop. Vervast kommen ie der ais overtou om boudel aal op stee te willen kriegen. Lichtkaans goan joe klaainer wonen, meschain willen ie nait dat aander lu (loater) joen romtommelderij en pepierboudel mouten opreddern.

Schaandegenogt hebben ol lu sums minder hulp of moudveren. As n partner uut tied kommen is, ken der meer waark op batterij kommen. Denken ie doarbie aan regeln van pepierboudel of òsproaken.

Op t heden mouten ol lu laanger op zokzulf wonen blieven. Doarveur mout der sums noar extroa zörg, begelaaiden of aanpaazens zöcht worden. Voak wonen kinder van d ollen nait stoefbie en socioal netwaark is klaainer worden.  Doardeur is hulp bie praktiese zoaken sums wiedvot. Wie kieken soamen mit joe wat ie neudeg bennen en goan der achterheer om dit veur joe te regeln.

Specioal veur ol lu hebben wie ons verhuusservice. As ie as n baarg opzain tegen verhuzen noar n serviceflat, aanleunwonen of zörgappertemìnt; den nemen wie mit ons daainstverlainen geern joen zörgen vot en zo verdwienen joen zenen as snij veur de zun! 

Oproemcoaching

Is joen overzicht haildal op biesterboan en hebben ie verlaangst noar orde, ruumte en tied? Wie helpen joe boudel weer op stee te kriegen.

 • Leefruumtes, baargruumtes en kasten bennen tot hazzes tou vol (en onvaaileg).
 • Goud, romtommelderij of pepierboudel dij hinterdetwinter ligt.
 • Toezeboudel van administroatsie.
 • Voak bennen spullen of pepieren aargens hìnstommeld.
 • ‘Hou zet ik mien meubelderij en zuks wat meer handeg en vaaileg op stee?’
 • Wummelg gevuil.
 • Te waaineg tied veur toaken en holdert holden.
 • Willen ie groag boudel in de riebel hebben mor ie hebben gaain flaauw benul woar en hou of   ie mouten begunnen?


Verzoamelregeloar

Verzoamelòfwieken of ‘hoarding’ is n aandounen van t benul dij, zo ducht DSM-5, heurt bie t dwangmoateg spectrum ( ‘obsessieve-compulsieve spectrum’). Lu kennen mor stoer dingen votgooien. Huus ken zó tot hazzes tou vol wezen, dat der gain ruumte meer is om normoal te wonen. Verzoamelòfwieken wordt associeerd mit verschaaiden gezondhaaidsrisico’s, maal functioneren, economiese lasten en eernsachtege  gevolgen veur femilie en vrunden. Wie helpen joe om structuur en boudel in de riebel te kriegen of bie t opreddern van joen verzoameln. Zo zörgen wie soamen mit joe veur n leefboare woonderij. Doarnoa kennen wie joe begelaaiden boudel op stee te holden.


Verhuusregeloar/verhuusservice

Begelaaiden bie t veurberaaiden, plannen en regeln van verhuzens. Bie n verhuzen mouten ie veul beslizzens nemen. Wat nemen ie mit, wat loaten joe achter? Hou willen ie joen nije woonstee inrichten? Deur soamen mit belaaid noar joen romtommelderij en de beschikboare ruumte te kieken, kennen ie tot besloeten kommen. Ol dingen worden meschain wel lösloaten, mor dat is den wel goud onnaaierd. Ie nemen allain boudel mit dij joe willen (onder)holden en dij wat biezunders veur joe betaikent. Wie waarken aaid mit n erkend  verhuusbedrief. As ie dat willen, kennen wie dit bedrief veur joe regeln.  

 • Aanpittjen bie t selecteren van romtommelderij dij mit mout verhuzen
 • Offertes aanvroagen bie aander dainstverlainers, zoas verhuusbedrieven, schilderlu, stoffeerders
 • Boudel coördineren en organiseren op dag van verhuzen, eventuail soamen mit verhuusbedrief
 • In- en uutpakken van aal verhuusdeuzen
 • Inrichten van joe nij stee
 • Leeg en schier oplevern van joen ol kwint aan moakeloar of verhuurder
 • Opzeggen of verhuzen van gas en elektries en tillefoonaansloeten
 • Opzeggen of verhuzen van abonnemìnten en lidmoatschoppen
 • Adresveraanderns noar instantsies en organizoatsies (inschrieven bie nije gemainte)
 • Regeln en versturen van aander adresveraanders


Sìnterij

Wie waarken mit n uurloon mor ie kennen ons ook betoalen op boases van aannomen waark. Wat t joe gaait kosten, hangt òf van oard affeer en joen aigen wìnsen. Wie moaken geern n òfsproak mit joe veur n persoonlek gesprek. Doarnoa kennen wie joe n pazende offerte doun. Dit is vanzulf haildal zunder verplichtens en kost joe gain sìnt.

Òfsproak kennen ie moaken deur t ketaktzedel in te vullen of ie pakken eefkes tillefoon.  Poststee

De Wieke 101

9644TC Veendam


    Droadpost   

deregelwichter@gmail.com


Tillefoon

Ingrid Hollemans   06-23957379

Ria van der Veen  06-22998092


KvK-nummer

 

72812575